ПОРТФОЛИО

ЛОГА I ВИЗИТКИ, ПАПКИ, КАЛЕНДАРИ, МЕНЮТА И 3D КНИГИ I БРОШУРИ, ПЛАКАТИ, ФЛАЕРИ И СТИКЕРИ I РЕКЛАМА ВЪРХУ ТЕКСТИЛ I РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ I 
УЕБ САЙТОВЕ И БАНЕРИ I ОБРАБОТКА НА ФОТОГРАФИЯ

ЛОГА
ВИЗИТКИ, ПАПКИ, КАЛЕНДАРИ, МЕНЮТА, каталози И 3d КНИГИ
БРОШУРИ, ПЛАКАТИ, ФЛАЕРИ И СТИКЕРИ
брандинг
РЕКЛАМА ВЪРХУ ТЕКСТИЛ
РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ
ФЕЙСБУК РЕКЛАМА, РЕКЛАМНИ ПОСТОВЕ, ФЕЙСБУК и youtube КОРИЦА, ИЗГОТВЯНЕ НА ЦИТАТИ ОТ КНИГИ

ФЕЙСБУК РЕКЛАМА

ФЕЙСБУК ПОСТ, ИЗГОТВЯНЕ НА ЦИТАТИ ОТ КНИГИ

ФЕЙСБУК и youtube КОРИЦА

УЕБ САЙТОВЕ И БАНЕРИ
Обработка на фотография