ПОРТФОЛИО

ЛОГА I ВИЗИТКИ, ПАПКИ, КАЛЕНДАРИ, МЕНЮТА И 3D КНИГИ I БРОШУРИ, ПЛАКАТИ, ФЛАЕРИ И СТИКЕРИ I РЕКЛАМА ВЪРХУ ТЕКСТИЛ I РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ I 
УЕБ САЙТОВЕ И БАНЕРИ I ОБРАБОТКА НА ФОТОГРАФИЯ

ДИЗАЙН НА ЛОГОТИП
ДИЗАЙН НА ВИЗИТКИ, ПАПКИ, КАЛЕНДАРИ, МЕНЮТА, каталози И 3d КНИГИ
ДИЗАЙН НА БРОШУРИ, ПЛАКАТИ, ФЛАЕРИ И СТИКЕРИ
брандинг дизайн
ДИЗАЙН НА РЕКЛАМА ВЪРХУ ТЕКСТИЛ
ДИЗАЙН НА РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ
ФЕЙСБУК РЕКЛАМА, РЕКЛАМНИ ПОСТОВЕ, ФЕЙСБУК и youtube КОРИЦА, ИЗГОТВЯНЕ НА ЦИТАТИ ОТ КНИГИ

ДИЗАЙН НА ФЕЙСБУК РЕКЛАМА

ДИЗАЙН НА ФЕЙСБУК ПОСТ, ИЗГОТВЯНЕ НА ЦИТАТИ ОТ КНИГИ

ДИЗАЙН НА ФЕЙСБУК и youtube КОРИЦА

УЕБ САЙТОВЕ И БАНЕРИ
Обработка на фотография