ПОРТФОЛИО

брандинг дизайн

КЛИЕНТ – MORA’S LAND

КЛИЕНТ – ЛОГОПЕД ГЕРГАНА АСЕНОВА

КЛИЕНТ – BLUE OCEAN AGENCY

ДИЗАЙН НА РЕКЛАМА ВЪРХУ ТЕКСТИЛ
Обработка на фотография

ЛОГА I ВИЗИТКИ, ПАПКИ, КАЛЕНДАРИ, МЕНЮТА И 3D КНИГИ I БРОШУРИ, ПЛАКАТИ, ФЛАЕРИ И СТИКЕРИ I РЕКЛАМА ВЪРХУ ТЕКСТИЛ I РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ I 
УЕБ САЙТОВЕ И БАНЕРИ I ОБРАБОТКА НА ФОТОГРАФИЯ